Zpět na hru Ke hře...
Výběr Zpět na výběr her

Super Blix - velký počítačový hlavolam.

Na hrací ploše je padesát políček uspořádaných do obdélníku 5 X 10. V každém z nich je nějaké číslo. Počet možných číslic závisí na zvolené úrovni. V první nejlehčí úrovni existují čísla dvě: nula a jednička. V druhé úrovni tři: nula, jednička a dvojka. V nejvyšší deváté je čísel deset od nuly do devítky. Na počátku je nastavená druhá úroveň. Ťuknutím se políčko přepne. To znamená, že se zvýší, nebo sníží jeho číslo o jednu. Jestliže už dosáhlo pro zadanou úroveň nejvyššího možného, vrátí se zpátky na nulu. A naopak odečítá-li se od nuly, nové číslo bude nejvyšší možné. Přepne se ale nejen políčko naťuknuté, ale s ním i celá jeho řádka a celý jeho sloupec.
Po ručním nebo automatické rozházení tlačítkem "Rozházet" se na hrací ploše vytvoří takový nepořádek, že je opravdu velmi obtížné vrátit vše do původního stavu. Pomocí editačního pole pod hrací plochou se nastavuje počet tahů, které se po stisku tlačítka provedou. Na spodním okraji obrazovky je přepínač úrovní. Po každém novém nastavení se plocha vyčistí. Čili, když se vám nebude dařit plochu složit, můžete hru vzdát opětným zvolením používané nebo jiné třeba lehčí úroveň. Je zde také přepínač, který určuje, jestli se má jednička k číslům přičítat, nebo odečítat.